(text) Whatsapp: (+31)(0)613 048 399 [email protected]

Ouders helpen kinderen om op eigen benen te staan

De Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Maastricht hebben een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat kinderen die hun ouders bij hun onderwijstraject hebben betrokken, meer kans hebben om te slagen dan kinderen die dergelijke steun niet krijgen.

In de studie werd gekeken naar een groep Nederlandse adolescenten die hadden deelgenomen aan een programma dat tot doel had hun onderwijsresultaten te verbeteren. De deelnemers kregen feedback over hun cijfers, hun aanwezigheid en hun gedrag op school. Degenen die positieve betrokkenheid van hun ouders hadden, hadden meer kans om op een hoog niveau te presteren, zowel wat betreft hun schoolresultaten als hun sociale vaardigheden.

 

Ouders helpen kinderen vaak om te leren en te groeien, maar het is belangrijk dat kinderen betrokkenheid van hun ouders hebben om te slagen.

 

Ouderlijke betrokkenheid is essentieel voor het succes van een kind. Volgens de hoofdauteur van de studie, Dr. Mirjam Sterk, “geeft ouderlijke betrokkenheid kinderen een gevoel van autonomie en controle. Het gaat erom hen mondiger te maken en hen hun eigen stem terug te geven.” Ouderlijke betrokkenheid helpt kinderen om zelfvertrouwen en vaardigheden te ontwikkelen. Ze voelen zich competent en bekwaam, wat het gevoel van eigenwaarde vergroot. Ouderlijke betrokkenheid helpt ook om sociale vaardigheden te ontwikkelen, omdat kinderen leren om met anderen om te gaan door conflicten vreedzaam op te lossen.

 

Uit het onderzoek bleek dat degenen die een positieve ouderbetrokkenheid hadden bij hun educatieve reis, meer kans hadden om op een hoog niveau te presteren.

 

Het lijdt geen twijfel dat ouders onschatbare bondgenoten zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Ze bieden morele steun, aanmoediging en richting wanneer dat nodig is, en zijn er meestal om een ​​luisterend oor te bieden en opbouwende kritiek te geven als het gaat om huiswerk of gedrag in de klas. Het is echter gebleken dat kinderen die hun ouders bij hun leertraject hebben betrokken, meer kans van slagen hebben dan kinderen die dergelijke steun niet krijgen.

 

Hoewel het zeker niet nodig is dat elk kind zijn ouders bij elke stap van het onderwijsproces heeft, is een positieve relatie met hen onmiskenbaar heilzaam.

Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Maastricht heeft dit op een heldere en tastbare manier aangetoond. Het onderzoek richtte zich op een groep Nederlandse adolescenten die hadden deelgenomen aan een programma om hun studieresultaten te verbeteren.

 

De deelnemers kregen feedback over hun cijfers, hun aanwezigheid en hun gedrag op school. Degenen met een positieve ouderbetrokkenheid hadden meer kans om op een hoog niveau te presteren, zowel wat betreft hun academische resultaten als hun sociale vaardigheden. Ze bleken zelfs zelfverzekerder te zijn dan hun leeftijdsgenoten die dergelijke steun niet hadden.

 

Wat dit aantoont, is dat ouderbetrokkenheid niet alleen gunstig is voor het kind zelf, maar ook een rimpeleffect heeft op iedereen om hen heen. Het creëert een positieve cultuur in huis die kan worden overgedragen naar het schoolleven van het kind en daarbuiten. Door betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kinderen, helpen ouders de basis te leggen voor een succesvolle toekomst.

 

Dr. Mirjam Sterk, de hoofdauteur van de studie, zei dat ouderbetrokkenheid de sleutel is tot de ontwikkeling van een kind.

 

 

Ouderbetrokkenheid is essentieel voor het succes van een kind. Het geeft hen het zelfvertrouwen en het gevoel van autonome controle dat hen zal helpen bij hun toekomstige inspanningen. Dr. Mirjam Sterk gelooft dat ouderbetrokkenheid een van de belangrijkste factoren is in de educatieve reis van een kind.

 

Kinderen met een positieve ouderbetrokkenheid halen vaak betere cijfers, gaan vaker regelmatig naar school en gedragen zich beter in de klas. Door deze cruciale ondersteuning kunnen kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen en wordt de band tussen ouder en kind versterkt. Wanneer ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen, voelen ze zich meer verbonden met het kind en kunnen ze waardevolle feedback geven die het kind kan helpen zijn doelen te bereiken.

 

 

Conclusie;

Ouders zijn belangrijke figuren in het leven van hun kinderen, en het is belangrijk voor hen om een ​​positieve betrokkenheid te hebben bij de educatieve reis van hun kinderen. Deze betrokkenheid kan kinderen helpen zich autonoom en zelfverzekerd te voelen en hen helpen hun doelen te bereiken.

_____________

Een samenvatting door GPT3 van een onderzoek door Dr. Mirjam Sterk, De Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Maastricht